Lovecare YM2M Young Men’s Health Station

บริการปรึกษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ STDs/HIV และอื่นๆ ทุกวัน! ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ถามตอบ คำถามที่พบบ่อยเอชไอวีเอดส์ PrEP&PEP และสุขภาพทางเพศ

คลิกเพื่อเลือกหมวดหมู่คำถามที่ท่านต้องการ ..
  • Other sexual health
  • การป้องกันเชื้อเอชไอวี (PrEP & PEP)
  • การรักษาด้วยยาต้านไวรัส
  • การวินิจฉัย
  • ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น
  • ถุงยางอนามัย
  • ยาคุมกำเนิดแบบรายเดือน
  • ยาคุมฉุกเฉิน
  • เชื้อเอชไอวี การแพร่กระจายและแนวทางป้องกันการติดเชื้อ
  • โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และช่องทางการติดต่อ

ถามตอบปัญหาสุขภาพ

Filter:ทั้งหมดยังไม่ได้ตอบ
Elaffop ถามเมื่อ 3 สัปดาห์ ที่แล้ว • 
ยังไม่ได้ตอบ เปิดดู 12 คน
Flenlybem ถามเมื่อ 3 สัปดาห์ ที่แล้ว • 
ยังไม่ได้ตอบ เปิดดู 13 คน
เอ ถามเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว • 
ยังไม่ได้ตอบ เปิดดู 68 คน
Janthigh ถามเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว • 
ยังไม่ได้ตอบ เปิดดู 6463 คน
Janthigh ถามเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว • 
ยังไม่ได้ตอบ เปิดดู 242 คน
Stepfor ถามเมื่อ 4 เดือน ที่แล้ว • 
ยังไม่ได้ตอบ เปิดดู 70 คน
Stepfor ถามเมื่อ 4 เดือน ที่แล้ว • 
ยังไม่ได้ตอบ เปิดดู 75 คน
Matedgeks ถามเมื่อ 4 เดือน ที่แล้ว • 
ยังไม่ได้ตอบ เปิดดู 82 คน
Cartoon ถามเมื่อ 5 เดือน ที่แล้ว • 
ยังไม่ได้ตอบ เปิดดู 99 คน
B ถามเมื่อ 5 เดือน ที่แล้ว • 
ยังไม่ได้ตอบ เปิดดู 90 คน
นานะ ถามเมื่อ 5 เดือน ที่แล้ว • 
ยังไม่ได้ตอบ เปิดดู 135 คน
Pb ถามเมื่อ 8 เดือน ที่แล้ว • 
ยังไม่ได้ตอบ เปิดดู 446 คน
วิวิน ถามเมื่อ 8 เดือน ที่แล้ว • 
ยังไม่ได้ตอบ เปิดดู 267 คน
PPA ถามเมื่อ 8 เดือน ที่แล้ว • 
ยังไม่ได้ตอบ เปิดดู 292 คน
ไม้ ถามเมื่อ 9 เดือน ที่แล้ว • 
ยังไม่ได้ตอบ เปิดดู 518 คน

เกี่ยวกับสถานี

Lovecare YM2M Young Men’s Health Station

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. กรมควบคุมโรค สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สอวพ.)
2. คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
3. กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ(UNICEF)
4. มูลนิธิแพธทูเฮลท์(PATH2HEALTH)
5. คลินิก Bangkok Health Hub
6. ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
7. โรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดกทม.
8. แผนการฉุกเฉินของประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ PEPFAR

เป้าหมาย

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 90-90-90 ทั่วโลกและยุติการระบาดของเอชไอวี โครงการนี้จะส่งเสริมการตรวจเอชไอวีในกลุ่มวัยรุ่นชายรักชาย/สาวประเภทสอง (MSM/TG) ซี่งเป็น กลุ่มเสี่ยงสูง และพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาเอชไอวีเพื่อให้สามารถกดระดับไวรัสในเลือดในวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีได้สำเร็จ

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการตรวจ/การให้ความรู้เรื่องเอชไอวี/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่น MSM/TG โดยใช้คลินิกออนไลน์เป็นกลยุทธ์ในการเข้าถึง/ชักชวน
2.  เพื่อติดตามความครอบคลุมของดูแลรักษาวัยรุ่น MSM/TG ที่ติดเชื้อเอชไอวี ให้เข้าถึงการตรวจ รักษาคงอยู่ในระบบ และพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น MSM/TG ที่ได้รับการดูแลรักษาเอชไอวีที่สถานบริการเครือข่าย