!!!วัยรุ่นชายรักชายและสาวประเภทสองสามารถ ตรวจฟรี Hiv/syphilis testing ได้ทุกที่จากสถานพยาบาล 23 แห่งที่ร่วมโครงการ และให้บริการ PrEP ได้ฟรีทุกที ยกเว้นสีลมคลินิก การรับPrEP ฟรีเมื่อเข้าร่วมวิจัย

มีอะไรใหม่

บทความล่าสุด

สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย

Lovecare YM2M Young Men’s Health Station

target

เป้าหมาย

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 90-90-90 ทั่วโลกและยุติการระบาดของเอชไอวี โครงการนี้จะส่งเสริมการตรวจเอชไอวีในกลุ่มวัยรุ่นชายรักชาย/สาวประเภทสอง (MSM/TG) ซี่งเป็น กลุ่มเสี่ยงสูง และพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาเอชไอวีเพื่อให้สามารถกดระดับไวรัสในเลือดในวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีได้สำเร็จ

list

วัตถุประสงค์

  •  เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการตรวจ/การให้ความรู้เรื่องเอชไอวี/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่น MSM/TG โดยใช้คลินิกออนไลน์เป็นกลยุทธ์ในการเข้าถึง/ชักชวน
  •  เพื่อติดตามความครอบคลุมของดูแลรักษาวัยรุ่น MSM/TG ที่ติดเชื้อเอชไอวี ให้เข้าถึงการตรวจ รักษาคงอยู่ในระบบ และพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น MSM/TG ที่ได้รับการดูแลรักษาเอชไอวีที่สถานบริการเครือข่าย
hand

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. กรมควบคุมโรค สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สอวพ.)
2. คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
3. กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ(UNICEF)
4. มูลนิธิแพธทูเฮลท์(PATH2HEALTH)
5. คลินิก Bangkok Health Hub
6. ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
7. โรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดกทม.
8. แผนการฉุกเฉินของประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ PEPFAR

ตรวจฟรี รู้ผลเร็ว

สถานพยาบาลในโครงการ

สามารถหาสถานพยาบาลเพิ่มเติมได้ที่เมนูด้านบน

ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร ขณะนี้ปิดทำการ

ที่อยู่: ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร Wutthakat 49 Alley, Bang Kho, Chom Thong, Bangkok, Thailandเว็บไซต์: https://ym2m.lovecarestation.com/-ym2m/www.facebook.com/healthcenter29เบอร์ติดต่อ: 02-4766493, 02-4766495-6, 098-2501420
0.0
โรงพยาบาลศิริราช(คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ) ใกล้ปิดในอีก 2 ชั่วโมง 55 นาที

ทดสอบ2

ที่อยู่: โรงพยาบาลศิริราช Wat Sutthawat, Siriraj, Bangkok Noi, Bangkok, Thailandเว็บไซต์: http://www.si.mahidol.ac.th/เบอร์ติดต่อ: 02-4195695 (คุณศิริจิตต์)
0.0
ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย ขณะนี้ปิดทำการเปิดทำการ 09:30 AM พรุ่งนี้

ที่อยู่: ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย Prachathipatai Road, Bang Khun Phrom, Phra Nakhon, Bangkok, Thailandเว็บไซต์: https://ym2m.lovecarestation.com/-ym2m/www.facebook.com/healthcenter9เบอร์ติดต่อ: 02-2828494 ต่อ 201,202
0.0
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ขณะนี้ปิดทำการ

ที่อยู่: โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ Charoen Krung Road, Chang Wat Bangkok, จังหวัด กรุงเทพมหานคร Thailandเว็บไซต์: http://www.ckphosp.go.thเบอร์ติดต่อ: 02-289-7890, 02-289-7823-4, 02-291-9980 , 08-6770-4647
0.0

Webboard

เว็ปบอร์ด

ค้นหาข้อมูลหรือตั้งคำถามได้ที่นี่

คำถามล่าสุด