การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์

รักษาได้มั้ยหายขาดหรือไม่

การติดเชื้อเอชไอวีสามารถรักษาได้ด้วยยาต้านไวรัส แต่ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ติดเชื้อที่กินยาอย่างสม่ำเสมอ สามารถมีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาวเหมือนคนปกติทั่วไป แต่หากไม่ได้รับการรักษาจะเจ็บป่วยและเสียชีวิตเร็วขึ้น  การดูแลรักษาไม่ต่างจากผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น ๆ  เช่น โรคเบาหวาน หรือโรคความดันโลหิตสูง ที่ผู้ป่วยจะต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอ

ยาต้านไวรัสคืออะไร

ยาต้านไวรัส คือยาที่ใช้ต่อต้านเชื้อเอชไอวี  ซึ่งออกฤทธิ์ในการยับยั้งการแพร่พันธุ์ ทำให้เชื้อเอชไอวีลดน้อยลง และช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด ทีเซลล์ ยาต้านไวรัสแต่ละตัวมีผลข้างเคียง การใช้ยาจึงควรได้รับการติดตามโดยแพทย์และพยาบาล ยาที่ใช้ในปัจจุบันมีผลข้างเคียงน้อยและใช้สะดวก ยาบางสูตรมีตัวยา 3 ชนิด รวมอยู่ในเม็ดเดียว ทำให้สามารถกินยาวันละเม็ดได้

man hands forming a heart with his hands and a red ribbon for the fight against AIDS on a white background

ความสำคัญของการเริ่มยาต้านไวรัสโดยเร็ว

ปัจจุบันการเริ่มยาต้านไรรัสจะเริ่มโดยเร็วโดยไม่คำนึงถึงระดับ CD4 ซึ่งทำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีสุขภาพดี ลดการป่วยทั้งโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ และยังช่วยลดการแพร่เชื้อ นอกจากนี้ยังช่วยลดการแพร่เชื้อเอชไอวีไปสู่คู่นอนได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะต้องกินยาให้ครบถ้วน การกินยาไม่ครบจะทำให้เชื้อเอชไอวี ดื้อยา ทำให้การรักษาไม่ได้ผล สุขภาพแย่ลงและต้องมีการปรับสูตรยาต้านไวรัสให้มีจำนวนเม็ดยาและจำนวนมื้อ มากขึ้น เพื่อจัดการกับเชื้อที่ดื้อยา