การติดตามการรักษา

การตรวจปริมาณไวรัส

การตรวจปริมาณไวรัส (VL) คือการวัดปริมาณเชื้อเอชไอวีที่มีอยู่ในกระแสเลือด เพื่อประเมินผลการรักษาด้วยยาต้านไวรัส โดยหลังจากเริ่มกิน 3- 6  เดือน ควรจะตรวจไม่พบเชื้อไวรัส  หลังจากนั้นควรตรวจทุก  6 – 12  เดือน

CD4

ซีดีโฟร์  (CD4) คือ เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่อยู่ในกระแสเลือด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกัน ผู้ติดเชื้อที่มีเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 น้อยกว่า 200 จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคฉวยโอกาส

การกินยาต้านไวรัสจะช่วยให้ จำนวนเม็ดเลือดขาว CD4 เพิ่มขึ้น โดยผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีควรตรวจ CD4 ทันทีที่ตรวจพบเชื้อเอชไอวี หลังจากนั้นควรตรวจทุก  6 – 12  เดือน

การตรวจภาวะแทรกซ้อนจากยาต้านไวรัส

ยาต้านไวรัสแต่ละชนิดมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกัน ทีมแพทย์และพยาบาลจะติดตามดูผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  อย่างไรก็ตามผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากจากยาต้านไวรัสนั้น  มีผลน้อยกว่าการติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่ได้รับยา