ตับอักเสบบี

ตับอักเสบบี เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ( hepatitis B virus) เชื้อสามารถแพร่ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ การสัมผัสเลือดและสารน้ำจากร่างกายของผู้ที่มีเชื้อนี้เข้าสู่บาดแผลหรือเยื่อบุ รวมทั้งแพร่จากแม่สู่ลูกขณะตั้งครรภ์และขณะคลอดได้ ผู้ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันโรคตับอักเสบบี สามารถป้องกันตนเองได้โดยการรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อตับอักเสบบี

อาการของตับอักเสบบี

บางคนอาจไม่มีอาการแสดงผิดปกติใดๆ   บางคนอาจมีอาการคล้ายเป็นหวัด หรือมีอาการแสดงของภาวะตับอักเสบเฉียบพลัน เช่น  มีไข้ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ เจ็บบริเวณตับ ตัวและตาเหลือง หรือมีอาการดีซ่าน เป็นต้น บางรายอาจมีอาการของตับอักเสบเรื้อรัง และกลายเป็นตับแข็งได้

การป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

การป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีโดยใช้วัคซีนเป็นวิธีการป้องกันที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ในกรณีที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน สามารถขอรับวัคซีนได้จากแพทย์ โดยฉีดเข้ากล้าม 3 เข็มภายใน 6 เดือน ที่ 0, 1-2 เดือน และที่ 6 เดือน

นอกจากนี้ยังสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีได้โดยการลดพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่

  • ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์
  • จำกัดจำนวนคู่นอน หรือลดความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์
  • หลีกเลี่ยงการใช้เข็มฉีดยาเสพติด หรืออุปกรณ์ที่มีโอกาสสัมผัสเลือด หรือ สารคัดหลั่งร่วมกับผู้อื่น
  • หลีกเลี่ยงการสัก หรือเจาะตามร่างกาย
  • ใช้ความระมัดระวังเมื่อหยิบจับสิ่งของที่อาจเปื้อนเลือดที่มีเชื้อตับอักเสบบี เช่น มีดโกน แปรงสีฟัน กรรไกรตัดเล็บ ผ้าอนามัย

การตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

แพทย์สามารถตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีได้จากการตรวจเลือด

การรักษาโรคตับอักเสบบี

ปัจจุบันไม่มีการรักษาที่จำเพาะ หรือทำให้หายขาด เมื่อมีอาการของตับอักเสบที่เกิดจากไวรัสตับอักเสบบี แพทย์จะให้การรักษาตามอาการ ยาที่ใช้อาจช่วยลดความรุนแรงของโรคลงได้  การรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งควรปรึกษาแพทย์

การปฏิบัติตัวในผู้ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ได้แก่ รับประทานที่มีประโยชน์ ย่อยง่าย งดการกินของทอด ของมัน ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ พักผ่อน และงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น

เรียบเรียงจาก
http://www.leeds.ac.uk/lsmp/healthadvice/scabies/scabies.html
http://www.engenderhealth.org/wh/inf/index.html

บริการดี มีตรวจรักษาฟรี เอชไอวีเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปรึกษาฟรีทุกวัน