รายชื่อสถานพยาบาล

สถานพยาบาลในโครงการ YM2M

สถานที่/โรงพยาบาลที่อยู่เวลาที่ให้บริการกลุ่มผู้รับบริการเบอร์ติดต่อเว็บไซต์
บางกอกเฮลท์ฮับ(Bangkok Health Hub) ตึกสีลม 64 ชั้น3 ห้อง c003 ถ.สีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500จันทร์ - เสาร์ เวลา 12.00-20.00 น.
(หยุดอาทิตย์)
ให้บริการ ตรวจ HIV/Syphilis/PrEP
ชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG)02-632-8232, 086-377-8171https.//www.facebook.com/bangkokhealthhub/
www.bangkokhealthhub.com
Line: bangkokhealthhub
คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมด ชั้น 12 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400อังคาร - เสาร์ เวลา 16.00 – 21.00 น.
(หยุดอาทิตย์และจันทร์)
ให้บริการ ตรวจ HIV/Syphilis/PrEP (ฟรีเฉพาะอาสาสมัครที่ร่วมโครงการวิจัย)
ชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG)02-644-6290 (15.00-22.00 น.) www.silomclinic.in.th
https.//www.facebook.com/SilomCommunityClinic
อีเมล์. silomclinictm@gmail.com
โรงพยาบาลศิริราชคลินิก 447 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ถนนวังหลัง บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700พุธ เวลา 8.00 -12.00 น.
ให้บริการ ตรวจ HIV/Syphilis/ PrEP (อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมให้บริการ)
ชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG)02-419-7388,
02-419-9080
โรงพยาบาลกลาง
คลินิกรักษ์เพื่อน สำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ห้อง 25
514 ถนนหลวง เเขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
จันทร์, พุธ-พฤหัสบดี เวลา 16.00 - 20.00 น.
บริการตรวจ HIV/Syphilis/ PrEP (สามารถรับบริการตรวจเลือดที่คลินิกรักษ์เพื่อน 16.00-20.00 น. และเจ้าหน้าที่จะนัดมารับยา PrEP ในวันถัดไปในเวลาทำการ 8.30-16.30)
ชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG)02-220-8000 ต่อ 10210, 081-614-9778
(คุณสมพร เชยคนชม - พี่เจี๊ยบ)
www.facebook.com/RakpuenClinic
www.klanghospital.go.th
โรงพยาบาลตากสิน คลินิกรักษ์เพื่อน สำนักการแพทย์ กรุงเทพฯตึกผู้ป่วยนอก อาคาร 4 ชั้น 1
543 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เเขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
จันทร์, พุธ-พฤหัสบดี เวลา 16.00 - 20.00 น.
ให้บริการ ตรวจ HIV/Syphilis/PrEP (สามารถรับบริการตรวจเลือดที่คลินิกรักษ์เพื่อน 16.00-20.00 น. และเจ้าหน้าที่จะนัดมารับยา PrEP ในวันถัดไปในเวลาทำการ 8.30-16.30)
ชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG)02- 437-0123 ต่อ 1136,1140
(คุณมณฑา จินดาพลอย – พี่เกิ้ง)
www.facebook.com/RakpuenClinic
www.taksinhosp.go.th
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ คลินิกรักษ์เพื่อน สำนักการแพทย์ กรุงเทพฯตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
18 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 10 เเขวงบางไผ่ เขตบางเเข กรุงเทพฯ 10160
จันทร์, พุธ-พฤหัสบดี เวลา 16.00 - 20.00 น.
ให้บริการ ตรวจ HIV/Syphilis/ PrEP (สามารถรับบริการตรวจเลือดที่คลินิกรักษ์เพื่อน 16.00-20.00 น. และเจ้าหน้าที่จะนัดมารับยา PrEP ในวันถัดไปในเวลาทำการ 8.30-16.30)
ชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG)02-444-0138 ต่อ 8846,
094-365-3669
(คุณมณีกัณยาภัค ชูยศ – พี่จุ)
www.facebook.com/RakpuenClinic
www.rpphosp.go.th
โรงพยาบาลลาดกระบัง คลินิกรักษ์เพื่อน สำนักการแพทย์ กรุงเทพฯตึกคลินิกพิเศษ ชั้น 1 ซอยลาดกระบัง 15
ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
จันทร์, พุธ-พฤหัสบดี เวลา 16.00 - 20.00 น. ให้บริการ ตรวจ HIV/Syphilis/ PrEP (สามารถรับบริการตรวจเลือดที่คลินิกรักษ์เพื่อน 16.00-20.00 น. และเจ้าหน้าที่จะนัดมารับยา PrEP ในวันถัดไปในเวลาทำการ 8.30-16.30) ชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG)02-326-9995, 02-326-7711 ต่อ 254, 258, 086-995-6364
(คุณศิริรัตน์ ยุระศรี – พี่เจี๊ยบ)
www.facebook.com/RakpuenClinic
www.lkb.hsop.go.th
โรงพยาบาลสิรินธร คลินิกรักษ์เพื่อน สำนักการแพทย์ กรุงเทพฯตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ห้องบริการสุขภาพ 20
ซอยอ่อนนุช 90 เเขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
จันทร์, พุธ , พฤหัส เวลา 16.00 - 20.00 น.
ให้บริการ ตรวจ HIV/Syphilis/ PrEP (สามารถรับบริการตรวจเลือดที่คลินิกรักษ์เพื่อน 16.00-20.00 น. และเจ้าหน้าที่จะนัดมารับยา PrEP ในวันถัดไปในเวลาทำการ 8.30-16.30)
ชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG)02-328-6900-19 ต่อ 10271, 083-835-5227, 087-915-3162
(คุณธิดารัตน์ พุ่มอินทร์ – พี่รี่)
www.facebook.com/RakpuenClinic
www.sirindhornhosp.go.th
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ คลินิกรักษ์เพื่อน สำนักการแพทย์ กรุงเทพฯตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
6 ซอยหนองเเขม วัดศรีนวล 1
เขตหนองเเขม กรุงเทพฯ 10160
จันทร์, พุธ-พฤหัสบดี วลา 16.00 - 20.00 น.
ให้บริการ ตรวจ HIV/Syphilis/ PrEP (สามารถรับบริการตรวจเลือดที่คลินิกรักษ์เพื่อน 16.00-20.00 น. และเจ้าหน้าที่จะนัดมารับยา PrEP ในวันถัดไปในเวลาทำการ 8.30-16.30)
ชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG)เวลา 08.00- 16.00 น.
02-429-3578 ต่อ 8522
เวลา 16.00 – 20.00 น.
02-429-3578 ต่อ 8527, 085-985-2613
(คุณพัชพร รักถาวร – พี่จอย)
www.facebook.com/RakpuenClinic
www.lpthosp.go.th
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
คลินิกรักษ์เพื่อน สำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ
อาคารอนุสรณ์ 20 ปี ชั้น 1
ถนนเจริญกรุง แขวง/เขตบางคอแหลม กทม. 10120
จันทร์, พุธ-พฤหัสบดี เวลา 16.00 - 20.00 น.
บริการ ตรวจ HIV/Syphilis/PrEP (อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมให้บริการ)
ชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG)02-289-7890, 02-289-7823-4, 086-770-4647
(คุณวิลาวัลย์ ศุภกุล – พี่อ้วน)
www.facebook.com/RakpuenClinic
www.ckphosp.go.th
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
คลินิกรักษ์เพื่อน สำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ
ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ห้องให้การปรึกษา (ห้อง211) 48 หมู่ 2 ถนนเลียบวารี เเขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530จันทร์,พุธ-พฤหัสบดี เวลา 16.00 - 20.00 น.
ให้บริการ ตรวจ HIV/Syphilis/PrEP (อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมให้บริการ)
ชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG)(คุณวรนุช สุมาลยศักดิ์ – พี่นุช)061 884 4116www.facebook.com/RakpuenClinic
www.wkrhosp.go.th
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ สำนักอนามัยริมคลองเปรมประชาฝั่งซ้าย ถนนเตชะวณิช เยื้องตตลาดบางซื่อ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10400จันทร์-ศุกร์
เวลา 08.00 – 15.00 น.
ให้บริการ ตรวจ HIV/Syphilis/PrEP
ชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG)02-587-0618 ต่อ 205, 2102www.bangkok.go.th/healthcenter3www.facebook.com/people/ศูนย์บริการสาธารณสุข-สาม-บางซื่อ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง สำนักอนามัย4395 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400จันทร์-ศุกร์
เวลา 08.00 – 15.00 น.
ให้บริการ ตรวจ HIV/Syphilis/PrEP
ชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG)02 –246-1553 ต่อ 104,107www.facebook.com/HealthCenter4Dindang/
ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย สำนักอนามัยถนน ประชาธิปไตย แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพฯ 10200จันทร์-ศุกร์
เวลา08.00 – 15.00 น.
ให้บริการ ตรวจ HIV/Syphilis/PrEP
ชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG)02-281-7861, 02-282-8494www.bangkok.go.th/healthcenter9www.facebook.com/healthcenter.9
ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง สำนักอนามัย214 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
จันทร์-ศุกร์
เวลา08.00 – 12.00 น.
ให้บริการ ตรวจ HIV/Syphilis/PrEP
ชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG)02-391-6082
02-392-2488
www.bangkok.go.th/healthcenter21
ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา สำนักอนามัยตรงข้ามวัดแก้วแจ่มฟ้า ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500จันทร์-ศุกร์
เวลา08.00 – 12.00 น.
ให้บริการ ตรวจ HIV/Syphilis/PrEP
ชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG)02-236-4055 ต่อ 101,106www.facebook.com/hc23siphaya
www.bangkok.go.th/healthcenter23
ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง สำนักอนามัย2 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310จันทร์-ศุกร์
เวลา08.00 – 12.00 น.
ให้บริการ ตรวจ HIV/Syphilis/PrEP
ชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG)02-277-2660 ต่อ 204www.bangkok.go.th/healthcenter25
www.facebook.com/twentyfivebma
ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ สำนักอนามัย246 ถ.เทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600จันทร์-ศุกร์
เวลา08.00 – 12.00 น.
ให้บริการ ตรวจ HIV/Syphilis/PrEP
ชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG)02-465-0014, 02-465-0700 www.bangkok.go.th/healthcenter26
www.facebook.com/ศูนย์บริการสาธารณสุข26-เจ้าคุณพระประยุรวงศ์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 28
กรุงธนบุรี สำนักอนามัย
124/16 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม.10600คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 -15.30 น. การให้บริการ PrEP จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 -15.30 น. บริการนอกเวลาราชการ วันพฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00 น. * ให้บริการคลินิกปลอดภัย * บริการให้ถุงยางอนามัย * ตรวจ HIV/Syphilis/PrEPชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG)02-8608210 ต่อ 311www.bangkok.go.th/healthcenter28 www.facebook.com/healthcenter28
ศูนย์บริการสาธารณสุข 29
ช่วง นุชเนตร สำนักอนามัย
27/21 ถนนวุฒากาศ ซอย 49 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพฯ 10150คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 10.30 น. ให้บริการ PrEP จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 10.30 น. * ให้บริการคลินิกปลอดภัย * บริการให้ถุงยางอนามัย * ตรวจ HIV/Syphilis/PrEPชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG)02-4766493, 02-4766495-6, 098-2501420www.bangkok.go.th/healthcenter29 www.facebook.com/healthcenter29?fref=ts
ศูนย์บริการสาธารณสุข 36
บุคคโล สำนักอนามัย
779/2 ถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00น.
ให้บริการ ตรวจ HIV/Syphilis/PrEP
ชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG)02-468-5297 www.bangkok.go.th/healthcenter36
www.facebook.com/healthcenter36bukkhalo/
ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี สำนักอนามัย 319 ถนนสีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี กรุงเทพมานครนทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00น.
ให้บริการ ตรวจ HIV/Syphilis/PrEP
ชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG)02-540-5615 – 16, 02-540-7154www.bangkok.go.th/healthcenter43
ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ สำนักอนามัย40 ม.1 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
เสาร์ อาทิตย์
เวลา 08.00 - 12.00 น.
ให้บริการ ตรวจ HIV/Syphilis/PrEP
ชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG)02-421-2147-9www.bangkok.go.th/healthcenter48
www.facebook.com/phc048
ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ สำนักอนามัย40 ม.1 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
เสาร์ อาทิตย์
เวลา 08.00 - 12.00 น.
ให้บริการ ตรวจ HIV/Syphilis/PrEP
ชายรักชาย (MSM) และสาวประเภทสอง (TG)02-421-2147-9www.bangkok.go.th/healthcenter48
www.facebook.com/phc048
โรงพยาบาลหาดใหญ่182 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110คลินิกให้คำปรึกษา ตรวจเอชไอวี วันที่ ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. คลินิก PrEP วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์เวลา: 8.00-16.00 น. การให้บริการ 1. ตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี (ฟังผล 2 ชั่วโมงหลังเจาะเลือด) 2. ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร 074-273188 Fax 074-348322อีเมล์ : counselinghatyai@gmail.com
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร เชียงราย263 เชียงราย-เวียงชัย ถ.โยธาธิการ เชียงราย ชัยเจริญ ม. 5 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) การให้บริการตรวจหาการติดเชื้อ : อัตตราค่าบริการแบบทราบผลทันที 200 บาท ทราบผลภายใน 1 วัน 140 บาท ตรวจซิฟิลิส : อัตตราค่าบริการแบบทราบผลทันที 80 บาท ตรวจไวรัสตับอักเสบ ตรวจระดับภูมิคุ้มกัน(CD4) : เฉพาะวันจันทร์ เวลา 08.00-12.00 น. ตรวจระดับปริมาณไวรัสในเลือด : เฉพาะวันจันทร์ เวลา 08.00-12.00 น. ตรวจค่าไต (Cr, eGFR)ชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร : 053-603138,053-603128, 086-1820240 , 089-4345503 แฟกซ์ : 053-603120อีเมล์ : wch_cdc@hotmail.com
โรงพยาบาลเชียงแสน104 ม.6 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงรายห้องกำลังใจ ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. คลินิกยาต้านไวรัส ทุกวันอังคาร เวลา 08.00-16.00 น. one stop service VCT ในกลุ่มเสี่ยง คลินิกดอกปีบ ทุกวันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. การให้บริการ ตรวจHIV แบบทราบผลภายในวันเดียว ตรวจไวรัสตับอักเสบ A, Bชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร : 053-777317 ต่อ163 , 081-1338360 แฟกซ์ : 053-777317 ต่อ 121อีเมล์ : noyrungnapha@gmail.com
โรงพยาบาลพญาเม็งราย156 ม.10 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงรายคลินิกมิตรภาพ ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : จันทร์,อังคาร,ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.ชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร : 053-799033 ต่อ 154อีเมล์ : pymrhosp@hotmail.com
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ม.8 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี (อาคารบริการสาธารณสุข)ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : จันทร์-พฤหัสบดี (10.00-15.00 น. และ 13.00 – 16.00น.) คลินิกรักษ์สุขภาพ (คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) (PrEP) พยาบาลให้คำปรึกษา จันทร์ – พฤหัสบดี 10.00-15.00 น. แพทย์ให้บริการ วันพุธ 13.00 – 16.00น.ชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร : 089-744-6064อีเมล์ : Jumja29@yahoo.com
โรงพยาบาลบางกรวย
นนทบุรี
44 ม. 8 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ. 11130ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. การให้บริการ ตรวจHIV, ตรวจไวรัสตับอักเสบ A, B, ตรวจซิฟิลิส คลินิกให้คำปรึกษาชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร : 02-4475582-3 ต่อ 163 แฟกซ์ :02-4430564ID Line – nuch03092509
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า206 หมู่ 6 นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. คลินิกเฉพาะและชุดบริการที่มี : คลินิกเอดส์/ARV ทุกวันเวลา 09.00-16.00 การให้บริการ 1.ให้การปรึกษาด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเฮชไอวี 2.ตรวจHIV (ตรวจฟรีปีละ 2 ครั้ง) 3.ซิฟิลิส (ค่าบริการ 50 บาท) 4.ไวรัสตับอักเสบ B
5.บริการตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก (ค่าบริการ 150 บาท) 6.ให้บริการตรวจ STI คลินิกกามโรค วันพุธ,พฤหัส เวลา 13.00-16.00 น คลินิกให้คำปรึกษา (PrEP) วันให้บริการ : อังคาร 10.00น. – 15.00น., พุธ 13.00 น. – 15.00น.
ชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร : 02-528-4567ต่อ 1134 / 089-666-7587 แฟกซ์ : 025-278-053 (ห้องให้คำปรึกษา)เว็บไซต์ : www.pranangklao.go.th / FB : pranangklao
โรงพยาบาลปากเกร็ดหมู่ 5 ต.ปากเกร็ด ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : ทุกวัน คลินิกเฉพาะและชุดบริการที่มี : OPD ทั่วไป ทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น เสาร์ – อาทิตย์ 08.00 – 12.00 น. การให้บริการ ตรวจเลือดหาการติดเชื้อ ตรวจหาไวรัสตับอักเสบ ตรวจกรุ๊ปเลือด ตรวจซิฟิลิส ตรวจมะเร็งปากมดลูก จี้หูด ตรวจสุขภาพประจำปี บริการวัคซีน Hap A , Hap B ดูแลผู้ติดเชื้อระยะยาวด้วยยาต้านไวรัสและให้การปรึกษาดูแลสุขภาพ คลินิกเฉพาะ PrEP คลินิกฟ้าใส วันให้บริการ : วันอังคาร เวลา 08.00 – 15.00ชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร : 02-960-9900เว็บไซต์ : www.pkhosp.com
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค์
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000คลินิกเพื่อนวันอังคาร ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป
วันให้บริการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
ชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร : 045-244973 ต่อ 1520
โรงพยาบาลปากช่องนานา400 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130ชมรมตะวันแสง ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.ชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร : 044-312699 ต่อ 167อีเมล์ : suchitra_1975@outlook.co.th
โรงพยาบาลด่านขุนทด138 ม.15 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ. นครราชสีมาติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : จันทร์ , อังคาร เวลา 08.00 น.-16.00 น.ชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร : 044-471288 ต่อ151 , 081-8799209
โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกท34 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ. นครราชสีมาคลีนิคทานตะวัน ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น. การให้บริการ ตรวจหาเชื้อ HIV แบบทราบผลในวันเดียว บริการฝังยาคุมกำเนิด ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ ตรวจหาไวรัสตับอักเสบ B ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส ตรวจหามะเร็งปากมดลูก บริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้บริการดูแลผู้ติดเชื้อระยะยาวด้วยยาต้านไวรัส และให้การปรึกษาเรื่องดูแลสุขภาพชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร : 044-242658 , 062-9285414 , 061-1070928
โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค4/42 ถ.บางนา-ตราด(กม.16) ม.1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. การให้บริการ คลินิกเฉพาะและชุดบริการที่มี : 1.เวลาทำการของการทำ SDR 24 ชม. ให้บริการเจาะ HIV และ STI 24 ชม. 2.ให้บริการตรวจ SDR สำหรับ MSM จันทร์-เสาร์ 08.00-17.30 น. 3.คลินิกรับยา ARV, STI, TB (ในรูปแบบ One Stop Service) 4.ให้คำปรึกษาแบบ VCT & PITC 5.มีจนท.ผ่านการอบรม Counseling เฉพาะกลุ่ม MSMชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร : 02-312-7261-9 ต่อ 220 082 -333-0089
โรงพยาบาลบางบ่อ89 ม.1 ต.บางเพียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : จันทร์ , ศุกร์ เวลา 13.00 -15.00 น. อังคาร , พฤหัสบดี 09.00 – 15.00 น. การให้บริการ ตรวจหาการติดเชื้อ : อัตตราค่าบริการแบบทราบผลทันที 250 บาท : ตรวจด้วยวิธี PCR 1,500 บาท (รู้ผล 1 สัปดาห์) ตรวจซิฟิลิส : อัตตราค่าบริการแบบทราบผลทันที 100 บาท
ตรวจระดับภูมิคุ้มกัน(CD4) : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. ค่าบริการ 900 บาท : วันที่คลินิกมีตารางไว้ส่งตรวจพร้อมกลุ่มรับยารักษา ค่าบริการ 500 บาท ตรวจระดับปริมาณไวรัสในเลือด : จันทร์-ศุกร์ 08.00-15.00 น. ค่าบริการ 2,000 บาท : วันที่คลินิกมีตารางไว้ส่งตรวจพร้อมกลุ่มรับยารักษา ค่าบริการ 1,700 บาท
ชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร : 02-388-1133 ต่อ 315
โรงพยาบาลจะนะ35 ถ.ราษฎร์บำรุง ม.2 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130คลีนิกให้การปรึกษา ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.ชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร : 074-207069 ต่อ 214แฟกซ์ : 074-207072อีเมล์ : apisardee@hotmail.com , yanisathrwsin@gmail.com
โรงพยาบาลฝาง30 ม.4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่คลีนิกให้การปรึกษา ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. คลีนิก PrEP ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. การให้บริการ ตรวจHIV, ให้บริการดูแลผู้ติดเชื้อระยะยาวด้วยยาต้านไวรัส และให้การปรึกษาเรื่องดูแลสุขภาพชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร : 053-451444 ต่อ 259 , 053-382789
M-Plus CM เชียงใหม่142 ม.1 ซอยชมจันทร์ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : จันทร์-พุธ (13.00-19.30 น.) การให้บริการ ให้คำปรึกษา ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ 10.00-20.00น. ให้บริการตรวจฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตามเวลาคลินิก นอกเวลาคลินิก มีค่าใช้จ่ายประมาณ 300 บาท (ตรวจเสร็จสามารถฟังผลและรับยาได้ในวันถัดไป)โทร : 053283108 แฟกซ์ : 053 – 283108อีเมล์ : Supakarn99@hotmail.com
โรงพยาบาลปทุมธานีเลขที่ 7 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. คลินิกเฉพาะและชุดบริการที่มี : คลินิคเอดส์และกามโรค โรงพยาบาลปทุมธานี วันพุธ เวลา 9.00-15.00 น การให้บริการ ตรวจ HIV, STI , ไวรัสตับอักเสบ B ตรวจหาซิฟิลิส ภายในวันเดียว ค่าบริการ 60 บาทชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร : 02-598-8888 แฟกซ์ : 02-581-0025
โรงพยาบาลประชาธิปัตย์17 ถ.รังสิต-ปทุม ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. การให้บริการ ตรวจหาการติดเชื้อ HIV : ค่าบริการการตรวจแบบทราบผลในวันเดียว 200 บาท ตรวจซิฟิลิส : ค่าบริการการตรวจแบบทราบผลในวันเดียว 100 บาท ตรวจไวรัสตับอักเสบ B : ค่าบริการการตรวจแบบทราบผลในวันเดียว 250 บาท ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร : 02-567-4048 ต่อ 305แฟกซ์ : 02-567-4048 ต่อ 407
ศูนย์สุขภาพแคร์แมท
เชียงใหม่
เลขที่ 257 / 36 ม. ดาวดึงส์ ถ. สุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : พุธ-เสาร์ (วันพุธ/พฤหัส/ศุกร์: 14.00น. – 19.00น. วันเสาร์: 09.00น.- 17.00น.) เวลาให้บริการ : 14.00น. – 19.00น. เป็นคลีนิกที่ดำเนินการโดยคนจากชุมชนเพื่อให้บริการแก่เพื่อน พี่ น้อง พนักงานบริการ และชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง ดังนี้ 1. ให้บริการตรวจเอชไอวี แบบรู้ผลภายในวันที่มาตรวจ 2. ให้บริการตรวจคัดกรองซิฟิลิส และส่งต่อเข้าสู่การักษา
3. ให้บริการแบบ one stop service โดยผู้ให้การปรึกษาคนเดียวกันทั้งก่อนตรวจและหลังตรวจ 4. ให้บริการดูแลช่วยเหลือเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา (หลังทราบผลเลือด) 5. ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยและแจกถุงยางอนามัยพร้อมสารหล่อลื่นฟรี 6. มีบริการเพร็พ: พุธ,ศุกร์-เสาร์ (พุธ, ศุกร์. เวลา. 13.00-19.00น. / เสาร์. เวลา 09.00-17.00น.) 7. ให้คำปรึกษาและตรวจเอชไอวีที่ศูนย์สุขภาพแคร์แมท ส่งตรวจไวรัสตับอักเสบบีและค่าการทำงานของไต รวมทั้งจ่ายยาโดยแพทย์ที่รพ.สารภี (รพ.เครือข่าย) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร : 097-9912566 / 052- 003122 แฟกซ์ : 052003122อีเมล์ : wutthiphan@caremat.org
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี169/382 ตำบล แสนสุข อำเภอเมือง ถนนลงหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี 20130ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : พุธ-พฤหัสบดี (08.00 – 12.00 น.) คลินิกตะวัน (PrEP) ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : พุธ-พฤหัสบดี (08.00 – 12.00 น.) บริการตรวจ HIV เวลา 13.30-15.30 น. (จันทร์,พุธ-ศุกร์) การให้บริการ
ค่าบริการที่ต้องจ่ายเมื่อมารับการรักษาที่โรงพยาบาล ค่าบริการในโรงพยาบาล 100 บาท Anti hiv 375 บาท Creatnine 75 บาท Hbsag 170 บาท Urine preg 105 บาท Anti hcv 450 บาท Anti hbs 270 บาท รวม 1,545 บาท
ชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร : 038390324 038-394850เว็บไซต์ : Facebook: คลินิกเพื่อนใจวัยใส ม.บูรพา
มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ

สำนักงานพัทยา (บ้านสุขภาพ SWING พัทยา)
SWING PTY มูลนิธิเพื่อนพนังงานบริการ มูลนิธิเพื่อนพนังงานบริการ ( SWING ) 45/54 ม.10 ถนนพัทยาใต้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.00-18.00 น. จองคิวตรวจ เพื่อรับยาเพร็พและตรวจ HIV , Syphilis ได้ตลอด 24 ชม.สำหรับการจองคิว ตรวจฟรีและรับยาเพร็พฟรี ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชม. Line ID : Testswing เป็นศูนย์สุขภาพสำหรับเพื่อนพนักงานบริการชาย (MSW) ให้บริการตรวจเอชไอวีและการตรวจคัดกรองซิฟิลิส โดยการตรวจทั้งสองอย่างสามารถทราบผลภายในวันเดียวและโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด มีบริการดูแลสนับสนุนเพื่อส่งต่อไปรับการรักษาทั้งกรณีเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ มีการให้คำแนะนำเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยและแจกฟรีถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร : 038-412-297 (คลีนิก) หรือ 082-218-952 (เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษา)เว็บไซต์ : swingthailand.org/ Line ID : Testswing
SISTERS PTYมูลนิธิซิสเตอร์มูลนิธิซิสเตอร์ เลขที่ 417/64-65 หมู่ 9 ซอยอรุโณทัย ถนนพัทยากลาง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวดชลบุรี 20150ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : จันทร์-ศุกร์ (10.00 น. ถึง 19.00 น.) ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนคนข้ามเพศ มูลนิธิซิสเตอร์ (PrEP) ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : จันทร์-ศุกร์ การให้บริการ ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี ตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บริการให้คำปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือด บริการย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล บริการส่งต่อดูแลสนับสุนหลังการตรวจไม่ว่าสถานะผลเลือดจะเป็นลบหรือบวก บริการยา Prep ภายใต้โครงการ PrEP Princess บริการรับร้องเรียนและให้คำปรึกษาด้านสิทธิสำหรับสาวประเภทสอง บริการถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร : 033-035-367 , 085-699-3233อีเมล์ : sisters.pattaya@gmail.com
โรงพยาบาลอุดรธานี (HIV)33 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : จันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลาให้บริการ : 16:00-20:00 คลินิกเฉพาะและชุดบริการที่มี : นภาคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี ให้บริการทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ – บริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพทั่วไป
– ให้คำปรึกษาตรวจหาเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเชื้อเอชไอวี – ตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ – มีอาสาสมัครกลุ่มชีวิตใหม่ ให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันพฤหัสบดี – จ่ายยาต้านไวรัสเอดส์ – มีอาสาสมัครกลุ่มซันไชน์
ชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)แฟกซ์ : 042-247-711
นภาคลินิก (PrEP)นภาคลินิกโรงพยาบาลอุดรธานี 33 ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : จันทร์-พุธ,ศุกร์ วันที่ให้บริการ วันจ่ายยาต้านไวรัส จันทร์,อังคาร,พุธ,และศุกร์ (สั่งจ่ายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ) เวลาที่ให้บริการ 08.00 – 16.00 น. พยาบาลให้คำปรึกษา สามารถโทรปรึกษาได้เวลา 07.00 – 20.00 น. และสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อ add line ได้ ค่าใช้จ่ายในการตรวจเลือดก่อนเริ่มยาเพร็พ ประมาณ 200 บาท สำหรับคนนอกสิทธิ์ ถ้ามีสิทธิ์การรักษารพ.อุดรธานี ตรวจฟรี ใช้เวลาประมาณ 2 วัน (วันแรกตรวจเลือด วันที่สองพบแพทย์และรับยา)ชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร : 042-245-992 / 042-245-555 ต่อ 1190 แฟกซ์ : 042-247-711 พี่แป๋ม : 080-420-2371 พี่นาง : 094-519-8955
สบายดีคลินิก โรงพยาบาลป่า

ตอง
57 ถ.ไสน้ำเย็น ตำบล ป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 ชั้น 1 อาคารสำนักงานประกันสังคม โรงพยาบาลป่าตองติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : ทุกวัน การให้บริการ– การให้การปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวี แบบรู้ผลภายในวันเดียว – ตรวจและรักษาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สบายดีคลินิก (PrEP) ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : อังคาร – พฤหัสบดี เวลา 16.30-20.30 น. การให้การปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวี แบบรู้ผลภายในวันเดียว ตรวจและรักษาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้บริการเจาะเลือดช่วงเช้า พบแพทย์ช่วงบ่าย กรณีชำระเงินเอง ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท *กรณี 30 บาท และสิทธิ์ประกันสังคม UC ใช้ตามสิทธิ์ f/u Anti – HIV ชำระเงินเอง 250 บาทชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร : 076-342-575 / 081-606-4044 แฟกซ์ : 076-340-617Line ID : sabaideeclinic อีเมล์ : msm@patonghospital.com
เว็บไซต์ : FB : สบายดีคลินิก รพ.ป่าตอง
โรงพยาบาลศรีนครินทร์123 ม.16 งานบริการ รพ. ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : จันทร์-พุธ,ศุกร์ Clinic PrEP (PrEP) ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันที่ให้บริการ จันทร์,พุธ,ศุกร์ 08.00 – 13.00 น. เวลาที่ให้บริการ อังคาร 09.00 – 16.00 น.ชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร : 043-363-160 / 083-363-160 แฟกซ์ : 043-363-825อีเมล์ : Pornhan@yahoo.com
โรงพยาบาลขอนแก่น

ห้องให้คำปรึกษา

โรงพยาบาลขอนแก่น (HIV)
ห้องให้คำปรึกษา อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 3 โรงพยาบาลขอนแก่น 54 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : วันอังคาร-พุธ,ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. วันพฤหัส เวลา 12.00 – 16.00 น. พยาบาลให้คำปรึกษา สามารถโทรปรึกษาได้เวลา 07.00 – 20.00 น. และสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อadd line ได้ วันให้บริการห้องให้คำปรึกษา วันอังคาร 08.00 – 16.00 น. วันพุธ 08.00 – 16.00 น. วันพฤหัสบดี 12.00 – 16.00 น. และวันศุกร์ 08.00 – 16.00 น. วันจ่ายยาต้านไวรัส วันจันทร์ 08.00 – 16.00 น. วันพฤหัสบดี 08.00 – 12.00 น.(สั่งจ่ายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ)ชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร : 043-232-555 ต่อ 3828แฟกซ์ : 043-241-819 พี่หน่อง : 099-354-6992
พี่ต้อย : 083-355-1599 พี่เอมม่า : 096-339-2795
เว็บไซต์ : www.kkh.go.th/popup/index.php อีเมล์ :Supertoy_nick@hotmail.com , nong1272@gmail.com , treepecht@gmail.com
โรงพยาบาลขอนแก่น
ห้องให้คำปรึกษา (PrEP)
ห้องให้คำปรึกษา (PrEP) อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 3 รพ.ขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : อังคาร-พุธ,ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. วันพฤหัสบดี เวลา 12.00 – 16.00 น. ค่าใช้จ่ายในการตรวจเลือดก่อนเริ่มยาเพร็พ ประมาณ 490 บาทสำหรับคนนอกสิทธิ์ / ถ้ามีสิทธิ์การรักษา รพ.ขอนแก่น ตรวจฟรี ใช้เวลาประมาณ 2 วัน (วันแรกตรวจเลือด วันที่สองพบแพทย์และรับยา)ชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร : 043-336-789 ต่อ 3828, 096-339-2795 แฟกซ์ : 043-241-819เว็บไซต์ : www.kkh.go.th/popup/index.php อีเมล์ : Supertoy_nick@hotmail.com , nong1272@gmail.com , treepecht@gmail.com, i10670@gmail.com
คลินิกปลายฟ้าศูนย์แพทย์ชาตะผดุง โรงพยาบาลขอนแก่นคลินิกปลายฟ้า 210 ม.2 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่นติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : วันพุธ-วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น.
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสามารถโทรปรึกษาได้ตลอดเวลาและสามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อ add line ได้ การให้บริการ บริการ VCT บริการแบบ same day result มีบริการ PrEP (ทุกกลุ่ม) ค่าใช้จ่ายในการตรวจเลือดก่อนรับยา PrEP ตามสิทธิ์รักษา ใช้เวลาประมาณ 2 วัน (วันแรกตรวจเลือดวันที่สองพบแพทย์และรับยา) คลินิกปลายฟ้า (PrEP) ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : วันพุธ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. ชุดบริการที่มี: บริการ VCT บริการแบบ same day result มีบริการ PrEP (ทุกกลุ่ม) ค่าใช้จ่ายในการตรวจเลือดก่อนรับยา PrEP ตามสิทธิ์รักษา ใช้เวลาประมาณ 2 วัน (วันแรกตรวจเลือดวันที่สองพบแพทย์และรับยา)
ชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร : 043-225860
คุณรวีวัลย์ บัณเย็น (พี่ติ๋ม) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทร 087-4318989 คุณหลั่งพร อุตรศาสตร์ (พี่บิ๊ก) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทร 085-0111539 คุณประณมกร พาหะนิช (พี่ชมพู่) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร 081-3808051
เว็บไซต์ : www.clinicplaifah.com อีเมล์ : Chata15166@gmail.com weewytimmy@gmail.com
โรงพยาบาลชุมแพคลินิกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก 82ม.8 ถนนมะลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : อังคาร (13.00 – 16.30 น. ) คลินิกให้คำปรึกษา และคลินิก ARV (คลินิกเฉพาะโรค) (PrEP) คลินิก PrEP Chumphae วันให้บริการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. คลินิกยา PrEP วันอังคารบ่าย 13.00 – 16.30 น. (ตรวจรักษาโดยแพทย์อายุรกรรม) คลินิกให้คำปรึกษาทุกวันในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. การให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการตรวจเลือดก่อนเริ่มยา PrEP 380 บาท (นอกสิทธิ์) – สิทธิ์ โรงพยาบาลชุมแพ ฟรี!! -ตรวจเลือดฟังผลใช้เวลา 1 วัน (Same day) Clear window period แล้วนัดเข้าคลินิกวันอังคารบ่ายชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร : 043-311044 -316 ต่อ 316 , 107 แฟกซ์ : 043-311044อีเมล์ : Supattanawat2512@gmail.com
RSAT SKศูนย์สุขภาพฟ้าสีรุ้ง หาดใหญ่ศูนย์สุขภาพฟ้าสีรุ้ง หาดใหญ่ 97 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์2 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : อังคาร-เสาร์ (อังคาร – เสาร์ 13.00 – 20.00 น. / ปิดรับคิวสุดท้าย 19.00 น.) ศูนย์สุขภาพฟ้าสีรุ้ง หาดใหญ่ (PrEP) ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : อังคาร-เสาร์ การให้บริการ เป็นศูนย์สุขภาพสำหรับชายรักชาย(MSM)และสาวประเภทสอง(TG)มีบริการดังนี้ -ให้บริการตรวจเอชไอวี แบบรู้ผลภายในวันที่มาตรวจ ไม่เสียค่าบริการ -ให้บริการตรวจคัดกรองซิฟิลิส ไม่เสียค่าบริการ -ให้บริการแบบ one stop service โดยผู้ให้การปรึกษาคนเดียวกันทั้งก่อนตรวจและหลังตรวจ -ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยและแจกถุงยางอนามัยพร้อมสารหล่อลื่นฟรี -ให้บริการตรวจ CD4 ในกรณีที่ผู้รับบริการมีผลเลือดเป็นบวกชายรักชาย (MSM)และสาวประเภทสอง (TG)โทร : 074 – 232101 แฟกซ์ : 074 – 232101 ต่อ 18เว็บไซต์ : rsat.info