โรคหูดเกิดจากไวรัส Human Paillomavirua  หรือ HPV ซึ่งประกอบด้วยไวรัสมากกว่า 100 สายพันธุ์ย่อย ที่สามารถทำให้เกิดโรคได้ตั้งแต่หูดเล็กๆ หรือขนาดใหญ่ขึ้นไป จนถึงกลายเป็นมะเร็งบริเวณอวัยวะเพศ ทวารหนัก และ มะเร็งปากมดลูกได้

อาการของโรคหูด

หูดอาจมีหลายลักษณะ อาจมีขนาดเล็ก หรือใหญ่ เรียบ หรือยกตัวขึ้นมาเป็นก้อน หรือบางครั้งแทบมองไม่เห็น ตำแหน่งที่พบหูดได้บ่อย ได้แก่ บนองคชาติ หรือรอบๆ ทวารหนัก เป็นต้น ครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อไวรัสนี้ไม่แสดงอาการเป็นหูด

วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสก่อหูด

  • ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อหูดได้ แต่การติดเชื้อยังอาจเกิดขึ้นได้ จากการสัมผัสกับหูดที่ไม่ได้ปกปิดโดยถุงยางอนามัย
  • จำกัดจำนวนคู่นอนหรือลดความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์

การตรวจการติดเชื้อไวรัสหูด

ผู้ติดเชื้อหูดส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ หากมีหูดเกิดขึ้น แพทย์สามารถวินิจฉัยได้จากประวัติและอาการแสดง การวินิจฉัยหูดบริเวณปากมดลูกอาจต้องใช้เครื่องมือในการตรวจ

การรักษาหูด

ผู้ที่มีเชื้อหูดในร่างกายแล้ว เชื้อจะยังคงอยู่ในร่างกายแม้จะมีการตัดก้อนหูดออกไปแล้วก็ตาม ในบางรายก้อนหูดอาจเล็กลงจนหายไปได้เอง และกลับมาเป็นซ้ำได้อีก การรักษาหูดมีหลายวิธี บางรายอาจต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกันในการรักษา และควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา

  • Podofilox gel เป็นเจลที่ผู้ป่วยสามารถทาบนหูดเองได้ ใช้กับหูดที่เกิดบริเวณภายนอกอวัยวะเพศ
  • Imiquimod cream เป็นครีมที่ผู้ป่วยสามารถทาบนหูดเองได้ ใช้กับหูดที่เกิดขึ้นบริเวณภายนอกอวัยวะเพศ และรอบๆ ทวารหนัก
  • Trichloracetic acid และ podophyllin ใช้ทาลงบนหูด
  • Cryotherapy เป็นการใช้ความเย็นจี้ทำลายหูด
  • Laser therapy เป็นการใช้เลเซอร์จี้ทำลายหูด
  • Electrosugery เป็นการใช้ไฟฟ้าจี้ทำลายหูด
  • การผ่าตัดเอาหูดออก
  • Interferon เป็นยาต้านไวรัสชนิดหนึ่ง ใช้ฉีดที่หูดโดยตรง