เชื้อเอชไอวี การติดต่อ

เชื้อเอชไอวี จะอาศัยอยู่กับสารคัดหลั่งในร่างกาย ได้แก่

  • เลือด
  • น้ำอสุจิ
  • น้ำในช่องคลอด
  • น้ำนมแม่

ซึ่งจะมีอยู่มากที่สุดในเลือด และน้ำอสุจิ ตามลำดับ  สารคัดหลั่งอื่น ๆ เช่น น้ำลาย เหงื่อ น้ำตา ไม่ทำให้ติดเชื้อเอชไอวี การรับประทานอาหารร่วมกัน ว่ายน้ำสระเดียวกัน ร้องไห้กอดกัน ไม่ทำให้ติดเชื้อ

ที่มา:  ดัดแปลงจาก คู่มืออ้างอิงสุขภาพทางเพศสำหรับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย สำหรับแกนนำให้ความรู้เจ้าหน้าที่ภาคสนาม