เรื่องน่ารู้ของเอชไอวี

เอชไอวี หรือ HIV มีชื่อเต็มว่า Human Immunodeficiency Virus เป็นเชื้อไวรัส ที่ซึ่งทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีชื่อว่า CD4 อ่อนแอลง และเมื่อร่างกายอ่อนแอ ก็จะทำให้ป่วยเป็นโรคต่าง ๆ เช่น ไข้หวัดเรื้อรัง งูสวัด วัณโรค เป็นต้น แต่ไม่ใช่ว่าเมื่อรับเชื้อแล้วจะป่วยเลย ต้องใช้เวลานาน โดยเฉลี่ย 7- 10 ปี หรือถ้าเราดูแลสุขภาพดีก็จะไม่มีอาการป่วยเลย

เอดส์ หรือ AIDS ย่อมาจาก Acquired Immune Deficiency Syndrome หรือกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ภูมิคุ้มกันถูกทำลาย ร่างกายจะไม่สามารถต่อสู้กับโรคบางชนิดและมะเร็งได้ ผู้ป่วยในระยะนี้จะมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและและเสียชีวิตจากโรคต่างๆ เช่น วัณโรค ปอดอักเสบ ติดเชื้อราในอวัยวะต่างๆ มะเร็ง เป็นต้น

ดังนั้น ผู้ที่ได้รับเชื้อเอชไอวีอาจไม่แสดงอาการหรือรู้สึกเจ็บป่วยใด ๆ เลย บางรายหลังติดเชื้อในช่วง 2-4 สัปดาห์แรกอาจมีอาการ คล้ายไข้หวัด คือ มีไข้ ปวดศีรษะ มีผื่น ต่อมน้ำเหลืองโต อ่อนเพลีย โดยอาการจะหายไปเอง เมื่อการติดเชื้อดำเนินต่อไประยะหนึ่งจนภูมิคุ้มกันถูกทำลายมากขึ้น ผู้ติดเชื้ออาจะเริ่มแสดงอาการเจ็บป่วยและสุขภาพเริ่มอ่อนแอลง และหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องผู้ติดเชื้อจึงจะเป็นผู้ป่วยเอดส์

ที่มา:  ดัดแปลงจาก คู่มืออ้างอิงสุขภาพทางเพศสำหรับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย สำหรับแกนนำให้ความรู้เจ้าหน้าที่ภาคสนาม