โครงการเลี้ยงเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างไรให้ฉลาด อารมณ์ดี มีสุขภาพแข็งแรง ปี 2

ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์อบรมและพัฒนาพี่เลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ขอเชิญผู้เลี้ยงดูเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการเลี้ยงเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างไรให้ฉลาด อารมณ์ดี มีสุขภาพแข็งแรง ปี 2

บริการดี มีตรวจรักษาฟรี เอชไอวีเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปรึกษาฟรีทุกวัน

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of