โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และช่องทางการติดต่อ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คืออะไร

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือ โรคหรือการติดเชื้อซึ่งแพร่จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งผ่านทางเพศสัมพันธ์ ทั้งทางช่องคลอด ปาก หรือทวารหนัก บางชนิดสามารถแพร่จากแม่สู่ลูกได้ บางชนิดสามารถแพร่ผ่านทางการใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน

จะรู้ได้ไง… ว่าติด STD

อาการที่น่าสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือ

  1. ปัสสาวะบ่อย อาการนี้อาจแสดงถึงการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ
  2. มีแผลบริเวณอวัยวะเพศหรือทวารหนัก
  3. มีอาการคันบริเวณขาหนีบ หรือก้น
  4. มีหนองไหลจากท่อปัสสาวะ หรือมีอาการปัสสาวะแสบขัด

อย่างไรก็ตาม โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อาจแสดงอาการหรือไม่แสดงอาการก็ได้ หากไม่มีอาการผิดปกติ ทางเดียวที่จะรู้ได้คือการไปพบแพทย์

รักษาได้หรือไม่

ส่วนใหญ่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ยกเว้นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส เช่น เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี สามารถรักษาด้วยยาต้านไวรัสได้แต่ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ จำเป็นต้องกินยาต้านไวรัสและ/หรือติดตามต่อเนื่องไปตลอด ส่วนหูดและเริมสามารถรักษาให้หายได้ แต่หลังการรักษามักจะกลับเป็นซ้ำได้ โดยเฉพาะเริมเป็นโรคที่จะกลับเป็นซ้ำได้ในยามที่ร่างกายอ่อนแอลง

ที่มา:  ดัดแปลงจาก คู่มืออ้างอิงสุขภาพทางเพศสำหรับชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย สำหรับแกนนำให้ความรู้เจ้าหน้าที่ภาคสนาม