ถาม-ตอบ เชื้อเอชไอวี การแพร่กระจายและแนวทางป้องกันการติดเชื้อ

ถาม : เชื้อเอชไอวีแพร่กระจายได้อย่างไร

ตอบ : เชื้อเอชไอวีจะแพร่กระจายจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ จะต้องอาศัยสารน้ำจากร่างกายซึ่งมีเชื้ออยู่ เช่น เลือด น้ำอสุจิ สารคัดหลั่งในช่องคลอดผู้หญิงหรือน้ำนมแม่ จากผู้ติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายของผู้ที่ไม่ได้ติดเชื้อ การสัมผัสกับสารน้ำที่มีเชื้อ หมายความว่าคนๆนั้นมีโอกาสติดเชื้อ แต่การติดเชื้ออาจไม่เกิดขึ้นก็ได้ การติดเชื้ออาจเกิดจากการแพร่เชื้อผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ การแพร่เชื้อที่เกิดขึ้นง่ายที่สุดจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง คือการแพร่ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักโดยไม่ได้ป้องกันระหว่างผู้ติดเชื้อกับผู้ที่ไม่ได้ติดเชื้อ การมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดโดยไม่มีการป้องกันก็อาจแพร่เชื้อได้ การมีเพศสัมพันธ์ทางปากสามารถติดเชื้อได้ แต่อาจต่ำกว่าทางช่องคลอด ถ้าผู้ใช้ปากเป็นผู้ติดเชื้อ มีปัญหาทางสุขภาพในช่องปาก ซึ่งทำให้เกิดเลือดออกตามไรฟันหรือมีแผล แต่เพศสัมพันธ์ทางปาก มีโอกาสที่จะติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูง การมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางทวารหนัก ทางปาก หรือทางช่องคลอด คนที่เป็นฝ่ายรับมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อมากกว่าคนที่เป็นฝ่ายรุก เชื้อเอชไอวีอาจแพร่จากแม่ที่ติดเชื้อไปยังลูกได้ในระหว่างทารกอยู่ในครรภ์ ระหว่างการคลอด หรือผ่านทางน้ำนมแม่

 

 

ถาม : เชื้อเอชไอวีสามารถแพร่ทางเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักได้หรือไม่

ตอบ : ได้ เนื้อเยื่อในลำไส้ใหญ่บอบบางมาก ดังนั้น การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก จึงอาจทำให้เกิดแผลและการฉีกขาดได้ง่าย ซึ่งเป็นช่องทางให้เชื้อเอชไอวีและโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆที่อยู่ในน้ำอสุจิของฝ่ายรุกเข้าสู่ร่างกายหากไม่มีการป้องกัน การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักจึงมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โดยที่ผู้ที่เป็นฝ่ายรับมีความเสี่ยงมากกว่าฝ่ายรุก

 

 

ถาม : เชื้อเอชไอวีสามารถแพร่ทางเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดได้หรือไม่

ตอบ : ได้ ความเสี่ยงของการแพร่เชื้อเอชไอวีผ่านทางเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดต่ำกว่าความเสี่ยงของการแพร่เชื้อผ่านเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก แต่เพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดเป็นช่องทางแพร่เชื้อเอชไอวีมากที่สุด โอกาสที่ผู้ชายที่ติดเชื้อจะแพร่เชื้อแก่คู่นอนฝ่ายหญิงสูงกว่าที่ฝ่ายหญิงที่ติดเชื้อจะแพร่เชื้อให้แก่คู่นอนฝ่ายชาย เนื่องจากเนื้อเยื่อในช่องคลอดที่เชื้อเอชไอวีจะผ่านเข้าสู่ร่างกายมีพื้นที่มากกว่าเยื่อบริเวณปลายอวัยวะเพศชาย

 

ถาม : เชื้อเอชไอวีสามารถแพร่ผ่านทางเพศสัมพันธ์ทางปากได้หรือไม่ “อมอวัยวะเพศให้เขาติดมั้ย” “บ๊วบกันติดซิฟิลิส/เอชไอวีได้มั้ย”

ตอบ : ได้ มีหลักฐานที่แสดงว่าเชื้อเอชไอวีสามารถแพร่ทางเพศสัมพันธ์ทางปาก แต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นมีต่ำมาก เชื่อว่าโอกาสแพร่เชื้อจะสูงขึ้น หากผู้ที่ทำมีเลือดออกตามไรฟันหรือมีแผลในปาก และยิ่งถ้ามีการหลั่งในปากก็เพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น ความเสี่ยงที่ผู้ทำ(เจ้าของปาก)จะติดเชื้อจากผู้รับ(เจ้าขององคชาติ)สูงกว่า ในทางกลับกัน ถึงแม้โอกาสการแพร่เชื้อเอชไอวีผ่านเพศสัมพันธ์ทางปากจะต่ำ แต่ก็มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เช่น หนองใน หนองในเทียม เริม และซิฟิลิส ซึ่งสามารถแพร่ผ่านทางเพศสัมพันธ์ทางปากได้

 

 

ถาม : ทำไมเชื้อเอชไอวีแพร่ผ่านทางเพศสัมพันธ์ทางปากได้ยาก

ตอบ : เชื้อเอชไอวีจะเข้าสู่ร่างกายของผู้ไม่ติดเชื้อผ่านทางสารน้ำจากร่างกายของผู้ติดเชื้อ เช่น เลือด น้ำอสุจิ น้ำคัดหลั่งในช่องคลอด หรือน้ำนมแม่ ระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ทางปาก เชื้อเอชไอวีจะอยู่ในปากในช่วงสั้นๆ แล้วก็อาจถูกทำลายโดยกรดในกระเพาะอาหาร แต่เพื่อความปลอดภัยไม่ควรให้มีการหลั่งน้ำอสุจิในปาก

 

 

ถาม : เชื้อเอชไอวีแพร่ทางการกอดหรือจูบได้หรือไม่

ตอบ : ไม่ได้ เพราะการกอดหรือจูบไม่สามารถทำให้สารน้ำจากร่างกายของผู้ติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายของผู้ติดเชื้อได้

 

 

ถาม : เชื้อเอชไอวีแพร่จากการถูกยุงกัดได้หรือไม่

ตอบ : ไม่ได้ เชื้อเอชไอวีไม่สามารถดำรงอยู่ได้นานนอกร่างกายของผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้ยุงไม่ได้ฉีดเลือดเข้าสู๋ร่างกายของคนที่ถูกกัด แต่แค่ดูดและกินเลือดเท่านั้น อีกประการหนึ่งเชื้อเอชไอวีเป็นไวรัสของคน ซึ่งหมายความว่ามันสามารถเพิ่มจำนวนได้ในเซลล์ของคนเท่านั้น

 

ถาม : เชื้อเอชไอวีสามารถแพร่ผ่านการใช้ห้องน้ำเดียวกันกับผู้ติดเชื้อได้หรือไม่

ตอบ : ไม่ได้ การแพร่เชื้อเอชไอวีจากการอยู่บ้านเดียวกับผู้ติดเชื้อโดยไม่มีเพศสัมพันธ์ หรือใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เชื้อเอชไอวีไม่สามารถอยู่นอกร่างกายของผู้ติดเชื้อได้นานพอที่จะเข้าสู่ร่างกายของสมาชิกในบ้านเดียวกัน จึงแทบไม่มีทางที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นได้

 

 

ถาม : เชื้อเอชไอวีสามารถแพร่ผ่านการใช้แปรงสีฟันอันเดียวกับผู้ติดเชื้อได้หรือไม่

ตอบ : ไม่ได้ การแพร่เชื้อเอชไอวีจากการอยู่บ้านเดียวกับผู้ติดเชื้อโดยไม่มีเพศสัมพันธ์ หรือใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เชื้อเอชไอวีไม่สามารถอยู่นอกร่างกายของผู้ติดเชื้อได้นานพอที่จะเข้าสู่ร่างกายของสมาชิกในบ้านเดียวกัน จึงแทบไม่มีทางที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นได้

 

 

ถาม : เชื้อเอชไอวีสามารถแพร่ผ่านการใช้มีดโกนหรือของมีคมร่วมกันกับผู้ติดเชื้อได้หรือไม่

ตอบ : ในทางทฤษฎีนั้นอาจเป็นไปได้ หากเลือดของผู้ติดเชื้อติดอยู่บนมีดโกนแล้วผู้ไม่ติดเชื้อมาใช้มีดโกนนั้นทันทีต่อจากผู้ติดเชื้อ แต่ในทางปฏิบัติไม่เคยมีการรายงานว่ามีการแพร่เชื้อผ่านทางนี้ แต่เพื่อความปลอดภัยควรแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้มีดโกนหนวดร่วมกับผู้อื่น

 

 

ถาม : เราจะป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างไร

ตอบ : 1. งดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตาม สำหรับคนส่วนใหญ่คงทำได้ยาก เพราะการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมชาติ

2. หากจะมีเพศสัมพันธ์ – มีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนเพียงคนเดียว อย่ามีคู่นอนหลายคน และทั้งคุณและคู่นอนควรไปตรวจการติดเชื้อเอชไอวี หากจะมีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่มีการป้องกัน

– ใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักและทางช่องคลอด

– หากมีคู่นอนหลายคน คุณอาจลดความเสี่ยงได้ดังนี้

  • ลดจำนวนคู่นอนและจำนวนครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ลง
  •  ลดหรือจำกัดชนิดของเพศสัมพันธ์ลง เช่น มีเพศสัมพันธ์ทางปาก ผลัดกันสำเร็จความใคร่ ถูไถ สัมผัสภายนอก หรือกอดจูบโดยไม่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก
  • ใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นที่เหมาะสมทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักหรือช่องคลอด *

-พูดคุยอย่างเปิดเผยเรื่องทางเพศและสุขภาพทางเพศของคุณกับคู่นอนของคุณ

3. อย่าใช้เข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยาร่วมกับผู้อื่น

 

 

ถาม : เพิ่งมีเซ็กส์โดยไม่ได้ป้องกัน จะติดเอดส์หรือไม่ “เที่ยวผู้หญิงมาไม่ได้ใส่ถุงยาง มีโอกาสติดมากน้อยแค่ไหน”

ตอบ : การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน อาจเปิดโอกาสให้เชื้อเอชไอวีเข้าสู่ร่างกายได้ แต่ก็ไม่แน่นอนเสมอไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้ – คนที่เราไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ – ถ้าคนๆนั้นติดเชื้อเอชไอวีจริง โอกาสที่จะแพร่เชื้อก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือดของเขา ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาติดเชื้อมานานเท่าไรแล้ว – ทั้งสองฝ่ายมีโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ซึ่งอาจช่วยเพิ่มความเสี่ยงของการแพร่เชื้อด้วยหรือไม่ ทำอะไรกันบ้าง เช่น อาจมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก หรือแค่มีเพศสัมพันธ์ทางปาก มีการหลั่งภายในหรือไม่ หรืออาจมีน้ำหล่อลื่นของฝ่ายหนึ่งเข้าสู่ร่างกายของอีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่ – มีการใช้สารหล่อลื่นที่เหมาะสมอย่างเพียงพอหรือไม่ ซึ่งสารหล่อลื่นจะช่วยลดการเกิดฉีกขาดหรือเลือดออก ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของอวัยวะของทั้งสองฝ่าย เช่น ขนาดขององคชาติ ความยืดหยุ่นของทวารหนัก(ซึ่งส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความชำนาญด้วย)

 

 

ถาม : กรณีที่ใช้ถุงยางอนามัยแล้วแต่ถุงยางแตก จะทำอย่างไรดี

ตอบ : หากคุณเป็นฝ่ายรุก ล้างอวัยวะเพศของคุณทันที ถลกหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศแล้วล้างให้สะอาด หากคุณเป็นฝ่ายรับและพบว่ามีน้ำอสุจิในทวารหนักของคุณ พยายามเบ่งเอาน้ำอสุจิออกไป อย่าฉีดน้ำหรือน้ำยาฆ่าเชื้อเข้าไปในทวารหนักโดยเด็ดขาด เพราะจะยิ่งทำให้เพิ่มโอกาสเสี่ยงมากขึ้น ถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์ทางปาก คุณอาจพยายามบ้วนน้ำอสุจิทิ้ง หรือกลืนลงไปเลย คุณอาจกลั้วปากด้วยน้ำยาเบทาดีน(โพรวีดีน ไอโอดีน) เพื่อทำความสะอาด ห้ามแปรงฟันและใช้ไหมขัดซอกฟันอย่างน้อยสองชั่วโมง เพราะอาจทำให้มีเลือดออกตามไรฟัน และเป็นช่องทางให้เชื้อผ่านเข้าสู่ร่างกายได้ ถ้าหากคุณมีโอกาสสูงที่จะติดเชื้อเอชไอวี (เช่น คู่นอนของคุณเป็นผู้ติดเชื้อ หรือคุณมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน) คุณอาจใช้ยาป้องกันการติดเชื้อภายหลังการสัมผัสเชื้อ(PEP) ซึ่งหมายถึงการใช้ยาต้านไวรัสครบสูตรเป็นเวลาหนึ่งเดือน ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างเคร่งครัดของแพทย์ หากคุณคิดว่าคุณมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อมา การเริ่มการป้องกันโดยยาคอร์สนี้จะต้องเริ่มต้นโดยเร็วที่สุดภายใน 72 ชั่วโมง

 

 

ถาม : เซ็กส์ระหว่างชายกับชายเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีเสมอไปหรือไม่

ตอบ : ไม่เสมอไป เมื่อชายมีเซ็กส์กับชาย โอกาสเดียวที่จะติดเชื้อเอชไอวีได้ก็คือเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเชื้ออยู่ก่อนแล้ว แต่เรามักจะไม่รู้ว่าฝ่ายใดมีเชื้อหรือไม่ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายสามารถมีความสุขกับการมีเซ็กส์ที่ปลอดภัยได้หลายรูปแบบ โดยไม่จำเป็นต้องสอดใส่หรือหลั่งในร่างกายของผู้ที่เป็นฝ่ายรับ เช่น การกอด การใช้ตัวถูตัว การนวดกระตุ้นอารมณ์ จูบ เลีย หรือการมีเซ็กส์ที่ขาหนีบ ทั้งนี้ผู้ชายสามารถมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่อย่างปลอดภัยได้ ถ้าใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นทุกครั้ง

 

 

ถาม : การขลิบหนังหุ้มปลายช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้หรือไม่

ตอบ : มีงานวิจัยยืนยันว่าชายรักหญิงที่ขลิบหนังหุ้มปลายแล้วและมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดกับผู้หยิง มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวีจากหญิงที่ติดเชื้อน้อยกว่าชายที่ไม่ได้ขลิบ เพราะเชื้อเอชไอวีสามารถที่จะเข้าไปติดอยู่ที่ผิวด้านในของหนังหุ้มปลาย ซึ่งหากมีการขลิบแล้ว ก็จะช่วยลดโอกาสที่เชื้อเอชไอวีจะเข้าสู่ร่างกายทางอวัยวะเพศได้น้อยลง โดยหลักการแล้วการขลิบหนังหุ้มปลาย ไม่มีผลในเชิงป้องกันการติดเชื้อแก่ผู้ที่เป็นฝ่ายรับเลย ดังนั้นไม่ว่าจะขลิบหนังหุ้มปลายแล้วหรือไม่ก็ตาม จะต้องสวมถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง เพราะยังไม่มีหลักฐานใดๆว่าการขลิบหนังหุ้มปลายช่วยป้องกันการติดเชื้อในการมีเพศสัมพันธ์ทางประตูหลังได้

 

 

ถาม : รุกกับรับอะไรเสี่ยงกว่า

ตอบ : ฝ่ายรับเสี่ยงกว่า 10-100 เท่า เนื่องจากว่าช่องทางของการมีเพศสัมพันธ์จะเป็นฝ่ายรับเชื้อโดยตรง และความเปราะบางของอวัยวะที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการเป็นฝ่ายรับจากการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก

 

 

ถาม : เป็นฝ่ายรับต้องดูแลก้นอย่างไร

ตอบ : ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และหากถูกสอดใส่ควรให้คู่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง และควรใช้สารหล่อลื่นช่วยลดความฝืดเคืองขณะถูกสอดใส่ด้วย

 

 

ถาม : ล้างตู้เย็นให้แฟนจะติดเอดส์มั้ย

ตอบ : การเลียทวารหนักหรือศัพท์ที่ชายรักชายใช้เรียกกันว่าล้างตู้เย็นมีความเสี่ยงต่อหลายโรค เช่น พวกพยาธิ ตับอักเสบเอที่ปะปนมากับอุจจาระ โรคหูดที่คอ ลิ้นไก่ ปาก ส่วนการติดไวรัสเอชไอวีมีโอกาสเป็น 1 ใน 10,000

บริการดี มีตรวจรักษาฟรี เอชไอวีเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปรึกษาฟรีทุกวัน

882
Leave a Reply

avatar
881 Comment threads
1 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
630 Comment authors
PheforiMeseBeagePriligyKrbcgurryTheogma Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
ลินดา
Guest
ลินดา

ถูกล่วงละเมิดทางเพศเเต่ไม่ได้สอดใส่ โดนอวัยวะเพศถูภายนอกหลังเหตุการณ์ผ่านไปรู้สึกเจ็บที่ช่องคลอดเเละหายภายในสามวัน มีโอกาสติดเชื้อไหม

สมชาย
Guest
สมชาย

ผู้หยิงบริการอมให้โดยไม่ใส่ถุงยางเเล้วเสดในปากมีโอกาสติดเชื้อสูงไหมครับ

สมชาย
Guest
สมชาย

ผุ้หยิงบริการอมให้เเรวเสดในปากโอกาสติดเชื้อสูงไหมครับ

กุ๊กไก่
Guest
กุ๊กไก่

หนูมีเพศสัมพันธุ์เเฟนเก่าเเบบไม่ได้ใส่ถุงยางผ่านมาหลายเดือนเเล้ว เเล้วก็พึ่งมีเพศสัมพันธุ์กับเเฟนใหม่โดยไม่ได้ใส่ถุงยางเช่นเดียวกัน หนูมีโอกาสจะติดเชื้อมั้ยคะ หรือหนูเป็นเอดส์เเล้ว

Moo
Guest
Moo

ถ้าเรามีเพศสัมพันธ์ กับ 2 คน ในอาทิตย์นึง เราจะสามารถเป็น HIV ได้หรือไม่

And
Guest

ต้องถ่ายไป3เดือนถึงตรจเจอ

meephoo
Guest
meephoo

ถ้าชักว่าวให้กันจนเสร็จมีโอกาสติดเชื้อไหมครับ

ภาชิน
Guest
ภาชิน

ถ้าเรามีเพษสัมพันธุ์กะคนที่ทีเชื้อSIVแล้วเราใส่ถุงยางอนามัยแล้วเราจะมีโอกาสติดเชื้อไมครับ

ภาชิน
Guest
ภาชิน

ถ้าเรามีเพษสำพันธุ์กะคนมีเชื้อSIVแล้วเราใส่ถุงยางอนามัยแล้วเราจะติดเชื้อด้วยไมครับ

Chompoo
Guest
Chompoo

วันนี้ลูกสาวกินน้ำจากขวดผู้ที่เป็นเอดส์มีโอกาสติดเชื้อไหม

Chompoo
Guest
Chompoo

ขวดที่กินน้ำแล้วของผู้เป็นเอดส์นำมากรอกอีกแล้วมีเด็กไปกินจะเป็นอะไรไหม

มะลิ
Guest
มะลิ

เราใส่รองเท้าของคนที่มีเชื้อhivที่มีหนามปักอยู่แล้วก็เหยียบหนามอันนั่นต่อเราจะมีโอกาสติดมั้ยค่ะ

มะลิ
Guest
มะลิ

เราเหยียบหนามจากรองเท้าของคนที่เชื้อhivเราจะมีโอกาสติดเชื้อม้้ยค่ะ

คิว
Guest
คิว

กินยาต้านอยู่ แต่ไม่ได้ใส่ถุงยาง เสี่ยงเชื้อดื้อยาไหมคับ

Natthawut Lnnoy
Guest
Natthawut Lnnoy

มีเพสสัมพันกี่คนถึงเสี่ยงต่อโรคค้าบ

Muxultyfluexia
Guest
Muxultyfluexia
Guest
Muxultyfluexia
Guest
AMuxultyfluexia
Guest
AMuxultyfluexia
Guest
AMuxultyfluexia
Guest
Doolaccamp
Guest
trackback

canada viagra for sale

ถาม-ตอบ เชื้อเอชไอวี การแพร่กระจายและแนวทางป้องกันการติดเชื้อ – สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย

trackback

generic albuterol inhaler for sale

ถาม-ตอบ เชื้อเอชไอวี การแพร่กระจายและแนวทางป้องกันการติดเชื้อ – สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย

trackback

viagra buy

ถาม-ตอบ เชื้อเอชไอวี การแพร่กระจายและแนวทางป้องกันการติดเชื้อ – สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย

trackback

naltrexone tablet brand name

ถาม-ตอบ เชื้อเอชไอวี การแพร่กระจายและแนวทางป้องกันการติดเชื้อ – สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย

gritmesert
Guest
gritmesert
Guest
gritmesert
Guest
gritmesert
Guest
trackback

careprost brand eye drops

ถาม-ตอบ เชื้อเอชไอวี การแพร่กระจายและแนวทางป้องกันการติดเชื้อ – สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย

gritmesert
Guest
trackback

hydroxychloroquine cost canada

ถาม-ตอบ เชื้อเอชไอวี การแพร่กระจายและแนวทางป้องกันการติดเชื้อ – สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย

gritmesert
Guest
trackback

generic tylenol 500

ถาม-ตอบ เชื้อเอชไอวี การแพร่กระจายและแนวทางป้องกันการติดเชื้อ – สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย

trackback

online pharmacy viagra

ถาม-ตอบ เชื้อเอชไอวี การแพร่กระจายและแนวทางป้องกันการติดเชื้อ – สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย

trackback

chloroquine cost

ถาม-ตอบ เชื้อเอชไอวี การแพร่กระจายและแนวทางป้องกันการติดเชื้อ – สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย

HMuxultyfluexia
Guest
trackback

sildenafil generic

sildenafil online

HMuxultyfluexia
Guest
HMuxultyfluexia
Guest
trackback

Google

Every once in a even though we opt for blogs that we read. Listed beneath are the latest sites that we pick.

Orexebrale
Guest
Kiaavaft
Guest
Amyavaft
Guest
Kimavaft
Guest
trackback

vape shop near me

[…]The information talked about inside the post are several of the most effective obtainable […]

trackback

make money online

[…]always a significant fan of linking to bloggers that I love but do not get a lot of link like from[…]

Orexebrale
Guest
Lisaavaft
Guest
Janeavaft
Guest