กังวล hiv

Magma ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

นวดน้ำมันมา หมอใช้มือจนเสร็จมีใช้ลิ้นตรงโคนนิดหน่อย. มีโอกาสติดเชื้อไหมครับ

Magma replied 2 ปี ago

ตรงโคนหมายถึงตรงอันทะนะครับ

ym2m replied 2 ปี ago

โอกาสติดเชื้อน้อยค่ะ
เนื่องจากเชื้อ HIV ในน้ำลายมีน้อยมาก

2 Answers
YM2M ตอบเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

ไม่มีโอกาสติดเชื้อค่ะ เพราะถึงแม้จะเป็นผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี ออรัลให้ แต่ปัจจัยที่โน้มนำให้ติดเชื้อไม่มีเลยค่ะ ปัจจัยที่ว่าได้แก่

  1. ปริมาณเชื้อ เชื้อในนำลายมีน้อยมาก ไม่สามารถทำให้ใครติดเชื้อได้
  2. คุณภาพของเชื้อ น้ำลายมีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆ เชื้อไม่สามารถมีชีวิติอยู่ได้
  3. ทางเข้าของเชื้อ กรณีที่คุณเล่ามา ไม่เห็นจะมีทางเข้าของเชื้อเลย

สรุปแล้ว ตกไปตั้งแต่ 2 ปัจจัยแรกแล้วค่ะ

YM2M ตอบเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

ไม่เสี่ยงค่ะ ต่อให้คนที่เลียให้คุณติดเชื้อเอชไอวี เชื้อในน้ำลายไม่ได้ทำให้ติดเชื้อได้ ในทางกลับกัน หากเขาอมให้คุณและแตกในปาก เขาเสี่ยงติดเชื้อมากกว่าอีก