กังวล hiv

  1. หน้าแรก
  2. กังวล hiv
Filter
Magma ถามเมื่อ 9 เดือน ที่แล้ว

นวดน้ำมันมา หมอใช้มือจนเสร็จมีใช้ลิ้นตรงโคนนิดหน่อย. มีโอกาสติดเชื้อไหมครับ

AvatarMagma replied 9 เดือน ago

ตรงโคนหมายถึงตรงอันทะนะครับ

Avatarym2m replied 9 เดือน ago

โอกาสติดเชื้อน้อยค่ะ
เนื่องจากเชื้อ HIV ในน้ำลายมีน้อยมาก

1 Answers
AvatarYM2M ตอบเมื่อ 8 เดือน ที่แล้ว

ไม่มีโอกาสติดเชื้อค่ะ เพราะถึงแม้จะเป็นผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี ออรัลให้ แต่ปัจจัยที่โน้มนำให้ติดเชื้อไม่มีเลยค่ะ ปัจจัยที่ว่าได้แก่

  1. ปริมาณเชื้อ เชื้อในนำลายมีน้อยมาก ไม่สามารถทำให้ใครติดเชื้อได้
  2. คุณภาพของเชื้อ น้ำลายมีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆ เชื้อไม่สามารถมีชีวิติอยู่ได้
  3. ทางเข้าของเชื้อ กรณีที่คุณเล่ามา ไม่เห็นจะมีทางเข้าของเชื้อเลย

สรุปแล้ว ตกไปตั้งแต่ 2 ปัจจัยแรกแล้วค่ะ