การตรวจhiv

aoe ถามเมื่อ 3 ปี ที่แล้ว
1 Answers
ym2m ตอบเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

สามารถขอรับรายละเอียดได้จากสถานให้บริการใกล้บ้านคุณได้นะครับ 
https://ym2m.lovecarestation.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5/