ชุดตรวจ hiv ของ icare Hiv rapid test

นิรนาม ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

อยากทราบว่าผลตรวจจาก hiv rapid test kit นี่เชื่อถือได้มั้ยครับ?

ym2m replied 2 ปี ago

ไม่แน่ใจว่าใช้ชุดตรวจที่ตรวจด้วยวิธีใดค่ะ แต่ส่วนใหญ่จะมีความไวสูงค่ะ อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่รับเชื้อมาด้วย ถ้าเพิ่งรับเชื้อมาไม่นานอาจตรวจไม่พบเชื้อได้ ซึ่งจำเป็นต้องตรวจซ้ำในอีก 3-4 สัปดาห์ (หากตรวจด้วยวิธี NAAT จะพบเชื้อเร็วกว่า คือ หลังรับเชื้อมา 1-2 สัปดาห์) แต่ถ้าผลบวกจำเป็นต้องมาตรวจซ้ำที่ รพ เพื่อยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธีอื่นๆอีกครั้งค่ะ

1 Answers
YM2M ตอบเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

การตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วย rapid test ต้องตรวจหลังเสี่ยง ๒๘ วันขึ้นไป ตรวจเร็วอาจจะไม่พบเชื้อ(แต่กำลังติดเชื้อ) เพราะภูมิไม่สูงพอให้ตรวจจับได้
โดยหลักการ rapid test จะตรวจ 2 test ด้วยวิธีที่ต่างกัน ถ้าผลเป็นบวกทั้ง 2 วิธี ก็สามารถยืนยันได้ว่าติดเชื้อเอชไอวี