ชุดตรวจ hiv ของ icare Hiv rapid test

นิรนาม ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

อยากทราบว่าผลตรวจจาก hiv rapid test kit นี่เชื่อถือได้มั้ยครับ?

ym2m replied 2 ปี ago

ไม่แน่ใจว่าใช้ชุดตรวจที่ตรวจด้วยวิธีใดค่ะ แต่ส่วนใหญ่จะมีความไวสูงค่ะ อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่รับเชื้อมาด้วย ถ้าเพิ่งรับเชื้อมาไม่นานอาจตรวจไม่พบเชื้อได้ ซึ่งจำเป็นต้องตรวจซ้ำในอีก 3-4 สัปดาห์ (หากตรวจด้วยวิธี NAAT จะพบเชื้อเร็วกว่า คือ หลังรับเชื้อมา 1-2 สัปดาห์) แต่ถ้าผลบวกจำเป็นต้องมาตรวจซ้ำที่ รพ เพื่อยืนยันการติดเชื้อด้วยวิธีอื่นๆอีกครั้งค่ะ