ระยะเวลาการตรวจ

Ko007 ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

ระยะเวลาการตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงสำหรับผู้ที่หมอให้ยาpepมาทานตรวจที่30วันผลเป็นลบ ตรวจที่คลีนิกนิรนามมั่นใจได้แค่ไหนครับ แล้วมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนที่ผลจะเปลี่ยน กังวลเพราะรู้สึกร่างกายไม่ค่อยปกติิครับ

1 Answers
ym2m ตอบเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

ปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการมีความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี สามารถวินิจฉัยการติดเชื้อได้รวดเร็วขึ้นภายหลังการสัมผัสเชื้อ 1 เดือน สำหรับชุดตรวจที่ใช้ในประเทศไทย
ตรวจที่คลินิกนิรนามก็เป็นชุดตรวจที่ได้มาตรฐานเชื่อถือได้ค่ะ
สำหรับคนที่ผลเป็นลบ
การตรวจซ้ำากรณีผลตรวจครั้งแรกเป็น “ลบ” บุคคลส่วนใหญ่ที่มีผลตรวจ การติดเชื้อเอชไอวีเป็นลบ ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจซ้ำหากบุคคลเหล่านั้น สามารถ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม จะมีบุคคลจำนวนหนึ่งที่มี ความจำเป็นต้องตรวจซ้ำถึงแม้ผลตรวจครั้งแรกจะให้ผลลบ โดยเฉพาะบุคคลที่ยังคงมี พฤติกรรมเสี่ยงอยู่ ได้แก่
1.1 ประชากรกลุ่มหลักที่มีความเสี่ยง เช่น ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ผู้ใช้ ยาเสพติดชนิดฉีด หญิง/ชายบริการทางเพศ เป็นต้น 1.2 คู่ที่มีผลเลือดต่าง (discordant couple)
1.3 บุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและอาจอยู่ในระยะ window period
1.4 หญิงที่ให้นมบุตรและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหลังคลอด เช่น มี เพศสัมพันธ์กับสามีติดเชื้อก่อนคลอดไม่เกิน 1 เดือนหรือมีเพศสัมพันธ์ กับสามีที่มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อแต่ไม่มีผลการตรวจของสามี เป็นต้น
1.5 ผู้ที่เข้ารับการรักษาซ้ำเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ดังนั้นหากยังมีพฤติกรรมเสี่ยง ก็มีโอกาสที่ผลจะเปลี่ยนได้ค่ะ