รับยาต้านได้ที่ไหนบ้าง

ถามตอบปัญหาสุขภาพหมวดหมู่: เอชไอวีเอดส์รับยาต้านได้ที่ไหนบ้าง
ที ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว
1 Answers
YM2M ตอบเมื่อ 2 เดือน ที่แล้ว

คนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชนทุกคนที่ติดเชื้อเอชไอวี สามารถไปรับบริการตรวจ รักษาด้วยยาต้านไวรัสได้ที่รพ.ที่เราขึ้นสิทธิการรักษาได้(ทั้งประกันสังคมและบัตรทอง) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากว่ารพ.ที่ขึ้นสิทธิอยู่ต่างจังหวัด สามารถย้ายสิทธิการรักษามาอยู่ใกล้บ้านได้ แต่ต้องย้ายทะเบียนบ้านก่อน