อยากตรวจเริมแบบขูดเชื้อไปตรวจไปตรวจได้ที่ไหนบ้าง

ถามตอบปัญหาสุขภาพหมวดหมู่: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยากตรวจเริมแบบขูดเชื้อไปตรวจไปตรวจได้ที่ไหนบ้าง
ปิง ถามเมื่อ 1 ปี ที่แล้ว

จะต้องไปตรวจที่ไหนครับ และบอกหมอว่าอย่างไร?