ใช้เข็มเจาะสิวร่วมกัน

เม ถามเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

สวัสดีค่ะมีจ้อสงสัยว่า ดิฉันได้ใช้เจ็มเจาะสิวร่วมกับเพื่อนที่ไม่ได้เป็นHIV แต่เข็มที่ใช้มีเลือดปนเปื้อน แต่ดิฉันได้เช็ดกับแอลกอแฮลแล้วก่อนจะใช้ต่อ กดสิวจนเลือดออกแบบนี้ จะเสี่ยงเป็นHIVไหมค่ะ
หรือต้องติดจากคนที่เป็นHIV 

1 Answers
ym2m ตอบเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

หากใช้เข็มที่ปนเปื้อนเลือดของผู้ที่ติดเชื้อ HIV มาใช้ต่อ สามารถทำให้ติดเชื้อได้ค่ะ การเช็ดเข็มด้วยแอลกอฮอล์ไม่สามารถลดปริมาณเชื้อได้ 100% จึงยังมีโอกาสติดเชื้อได้อยู่ค่ะ